रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

आमच्याशी संपर्क साधा

आमच्याशी संपर्क साधा
Name Data
Office Address: Director, Higher Education, Central Building, Pune - 411001 M.S. (India).
Phone No : 020-26130627 / 020-26051512
Email : director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
URL : www.dhepune.gov.in
Fax No : 020-26111153
Contact Details:
विभागाचे नाव अधिकारी नाव संपर्क क्रमांक मेल आयडी
उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. डॉ. धनराज माने. संचालक 020-26130627 director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
सीईटी सेल (बी.एड./ लॉं) श्री हरिभाऊ शिंदे (वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी) 020-26051512 bed[dot]dhepune[at]nic[dot]in, law[dot]dhepune[at]nic[dot]in
विशी शाखा श्री.सुयश दुसाने (प्रशासकीय अधिकारी) 020-26111153 vishi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -1 शाखा श्री. ब. म . पाटील (सहाय्यक संचालक, लेखा.) 020-26124639 account[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -2 शाखा श्रीमती अर्चना बोराडे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26124639 budget[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रस्ताव -1 शाखा श्री.सुयश दुसाने. (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26111153 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा - 3 शाखा श्री. चोपडे सर . (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126940 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी-1आणि प्रशा -2 शाखा डॉ. अजिता शिंदे (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126940 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी -2 आणि 3 शाखा श्रीमती प्रमिला मराठे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26051729 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
शिष्यवृत्ती शाखा श्रीमती अर्चना बोराडे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126939 schol[dot]dhepune[at]nic[dot]in, scholarshiphd2[at]gmail[dot]com
सांख्यिकी शाखा (डीएचई-एमआयएस आणि ऐशी) (सांख्यिकी अधिकारी.) 020-29707093. stat[dot]dhepune[at]nic[dot]in
कायदा शाखा श्रीमती पल्लवी नाईक. (कायदा अधिकारी.) 020-26111153 vidhi[dot]dhepune[at]nic[dot]in