रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

विभागीय सह. संचालक

विभागीय सह. संचालक
कार्यालय अधिकारी संप्रेषण तपशील
पुणे (सहसंचालक,उच्च शिक्षण)

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे उच्च शिक्षण मध्यवर्ती इमारत, पुणे संचालनालय
पिन कोड: ४११००१ , पुणे जिल्हा, एम. एस. (भारत).
फोन:०२०-२६१३०६२७
फॅक्स: ०२०-२६११११५३
ई-मेल: dhepune[at]yahoo[dot]co[dot]in
संकेतस्थळ : http://www.dhepune.gov.in

नागपूर डॉ.संजय ठाकरे

प्र. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर जुने मॉरिस कॉलेज इमारत, सीताबर्डी, नागपूर.
पिन कोड: ४४०००१.
फोन: ०७१२-२५६१७१३
फॅक्स: ०७१२-२५५४२१०
ई-मेल: jdhengp[at]rediffmail[dot]com
संकेतस्थळ : http://dirhe.in/jdnagpur/ नागपूर विभागातील जिल्हे: - (नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा.)

कोल्हापूर डॉ.अशोक यू. उबाळे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर राजाराम महाविद्यालयात कॅम्पस, विद्यानगर,, कोल्हापूर
पिन कोड: ४१६००२ , कोल्हापूर जिल्हा, एमएस (भारत)
फोन: ०२३१-२५३५४००/२५३५४५४
फॅक्स: ०२३१-२५३५४००
ई-मेल: jtdirhekop[at]rediffmail[dot]com
संकेतस्थळ : http://jdhekop.org/ कोल्हापूर विभागातील जिल्हे: - (कोल्हापूर, सांगली, सातारा.)

औरंगाबाद डॉ. दिगंबर डी.गायकवाड

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद पदम पुरा स्टेशन रोड, देवगिरी महाविद्यालया जवळ, औरंगाबाद,
पिन कोड: ४३१००१, औरंगाबाद जिल्हा, एमएस (भारत)
फोन: ०२४०-२३३१९१३/२३२२९१५
फॅक्स: ०२४०-२३३१९१३
ई-मेल: jdheaur_2007[at]rediffmail[dot]com
संकेतस्थळ : http://jdheaurangabad.org.in/ औरंगाबाद विभाग जिल्हे: - (औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद.)

अमरावती डॉ.केशव तुपे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विदर्भ संस्था परिसर, अमरावती
पिन कोड: ४४४०६४, अमरावती जिल्हा, एम.एस. (भारत)
फोन: ०७२१-२५३१२३५
फॅक्स: ०७१२-२५३१४५७
ई-मेल: jdheamt[at]yahoo[dot]com
संकेतस्थळ : http://www.jdheamravati.org.in/
अमरावती विभागातील जिल्हे: - (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ.)

मुंबई डॉ.युवराज एस. मलघे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई मुंबई-३ महानगरपालिका (अल्फिस्तन तांत्रिक हायस्कूल-परिसर), धोबी तलाव ,विस्तार नो-3 तळमजला, मुंबई
पिन कोड: ४००००१
फोन: ०२२-२२६५६६००/२२६९१५२८
फॅक्स: ०२२-२२६५६६००
ई-मेल: glcbhushan[at]gmail[dot]com
संकेतस्थळ : https://jdhemumbai.maharashtra.gov.in/
मुंबई विभागातील जिल्हे: - (मुंबई, मुंबई (उपनगर))

पुणे डॉ.संजय जगताप

प्र.सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे रोझरी शाळा- (लाल देवळा समोर), १७-बाबासाहेब आंबेडकर रोड,, पुणे
पिन कोड: ४११००१, पुणे जिल्हा,
फोन: ०२०-२६१२७८३३/२६०५१६३२
फॅक्स: ०२०-२६०५१६३२
ई-मेल: jdhepune[at]gmail[dot]com
संकेतस्थळ : http://www.jdhepune.info/
पुणे विभागातील जिल्हे: - (पुणे, अहमदनगर, नाशिक.)

जळगाव डॉ. सतीश देशपांडे

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पहिला मजला ,ग्राहक न्यायालय, जळगाव
पिन कोड: ४२५००९ , जळगाव जिल्हा
फोन: ०२५७-२२३८५१० फॅक्स: ०२५७-२२३८५१०
ई-मेल: jdhe_jal[at]yahoo[dot]co[dot]in
संकेतस्थळ: http://www.jdhejal.org/
जळगाव विभागातील जिल्हे: - (जळगाव, धुळे, नंदुरबार.)

नांदेड डॉ.नलिनी के. टेंभकर

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड यशवंत शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयासमोर ,नांदेड
पिन कोड: ४३१६०५, नांदेड जिल्हा,
फोन: ०२४६२-२५३१४४
फॅक्स: ०२४६२-२५३१४४
ई-मेल: jdhe[dot]nanded[at]yahoo[dot]co[dot]in
संकेतस्थळ: http://jdhenanded.in/home/
नांदेड विभागातील जिल्हे: - (नांदेड, लातूर, हिंगोली, परभणी.)

पनवेल डॉ.संजय जगताप

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल शासकीय अध्यापक महाविद्यालय (परिसर), मुंबई पुणे मार्ग, पनवेल
पिन कोड: ४१०२०६ 410 206, रायगड जिल्हा
फोन: ०२२-२७४५३८२०/२७४६१४२०
फॅक्स: ०२२-२७४५३८२०
ई-मेल: jtdirhe.1115[at]gmail[dot]com/sachin[dot]pawar1109[at]gmail[dot]com
संकेतस्थळ: http://jdhepanvel.org/ पनवेल विभागातील जिल्हे: - (पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे.)

सोलापूर डॉ.किरणकुमार बोंदर

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर डी-उपविभाग अध्यक्ष, तळमजला, प्रशासकीय इमारत , जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, सोलापूर
सोलापूर, पिन कोड: ४१३००१ ,सोलापूर जिल्हा
फोन: ०२१७-२३२४०५५
फॅक्स: ०२१७-२३२४०५५
ई-मेल: jtdirhesol[at]rediffmail[dot]com
सोलापूर विभागातील जिल्हे: - (सोलापूर).

शिक्षण शुक्ल समिती (मुंबई) डॉ. रोहिदास काळे

सहसंचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, मुंबई ३०५ , मा. पॉलिटेक्निक इमारत, ४९, खेरवाडी, अली यावर जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई.
पिन कोड: ४०००५१ ,
मुंबई जिल्हा
फोन: ०२२-२६४७६०३४
फॅक्स: ०२२-२६४७६०३४
ई-मेल: sssamiti[at]yahoo[dot]com