रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार
केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणावरील कार्यवाहीबाबत.

माहिती अधिकारी व सहाय्यक माहिती अधिकारी यांची निवड.

माहितीचा अधिकार कायदा -17 मॅन्युअल:

PDF iconमाहिती अधिकार १७ मुद्दे .pdf (मराठी) (122 KB)

१७ मुद्दे:

PDF icon१७ मुद्दे.pdf (मराठी) (122 KB)