रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

सीईटी कक्ष

सीईटी कक्ष
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया .