रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

आमच्याशी संपर्क साधा

आमच्याशी संपर्क साधा
Name Data
Office Address: Director, Higher Education, Central Building, Pune - 411001 M.S. (India).
Phone No : 020-26130627 / 020-26051512
Email : director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
URL : www.dhepune.gov.in
Fax No : 020-26111153
Contact Details:
विभागाचे नाव अधिकारी नाव संपर्क क्रमांक मेल आयडी
उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. डॉ. धनराज माने. (संचालक) 020-26130627 director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा -1 शाखा श्री.सुयश दुसाने. (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26111153 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा -2 शाखा डॉ. अजिता शिंदे (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126940 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा - 3 शाखा श्री.रवी चोपडे. (अधीक्षक गट-ब) 020-26126940 prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी-1 शाखा डॉ. अजिता शिंदे (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126940 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी -2 शाखा श्रीमती प्रमिला मराठे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26051729 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी - 3 शाखा श्रीमती प्रमिला मराठे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26051729 mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
बी.एड. / विधी शाखा श्रीमती प्रमिला मराठे (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26051512 bed[dot]dhepune[at]nic[dot]in, law[dot]dhepune[at]nic[dot]in
विशी शाखा श्री.सुयश दुसाने. (प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26111153 vishi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -1 शाखा श्री. ब. म . पाटील (सहाय्यक संचालक, लेखा.) 020-26124639 account[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -2 शाखा श्री. ब. म . पाटील (सहाय्यक संचालक, लेखा.) 020-26124639 account[dot]dhepune[at]nic[dot]in
शिष्यवृत्ती शाखा डॉ. अजिता शिंदे (कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.) 020-26126939,29707098 schol[dot]dhepune[at]nic[dot]in, scholarshiphd2[at]gmail[dot]com
सांख्यिकी शाखा (डीएचई-एमआयएस आणि ऐशी) - 020-29707093 stat[dot]dhepune[at]nic[dot]in
कायदा शाखा (कायदा अधिकारी.) 020-26111153 vidhi[dot]dhepune[at]nic[dot]in