रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

सेक्रेटरी डेस्क

सेक्रेटरी डेस्क
छायाचित्र माहिती.
प्रधान सचिव प्रधान सचिव

श्री. ओ.पी. गुप्ता
प्रधान सचिव