रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

पूर्व-आयएएस प्रशिक्षण केंद्र

अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पत्ता दूरध्वनी क्र. फॅक्स ई-मेल संकेतस्थळ
1 डॉ. मुरलीधर प्र. वाडेकर भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र , जीवशास्त्र विभागाची जुनी इमारत, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था परिसर, व्ही.एम.व्ही. रोड , अमरावती-४४४६०४ ०७२१-२५३०१४ ०७२१-२५३०१४ director[at]gpiasamt[dot]org www.gpiasamt.org
2 डॉ अंजली पाटील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, १३वी गल्ली, राजारामपुरी, मंडलिक पार्क समोर, कोल्हापूर -४१६००४ ०२३१-२५२८३५१ ०२३१-२५२८३५१ pitckop1985[at]gmail[dot]com www.pitckolhapur.org
3 डॉ. एम.बी. भिडे भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, हजारीमल सोमाणी मार्ग , सी.एस.टी. समोर, मुंबई-४००००१. ०२२-२२०७०९४२ ०२२-२२०६१०७१ siac1915[at]gmail[dot]com/directorsiac[at]yahoo[dot]com www.siac.org.in
4 डॉ.विजय पी. नारखेडे प्री-आयएएस ट्रेनिंग सेंटर वाई सी एम ओ यू परिसर, गंगापूर धरणाजवळ, गोवर्धन, नाशिक -422222, महाराष्ट्र ०२५३-२२३०१०० ०२५३-२२३०१०० iasnasik[at]gmail[dot]com www.iasnashik.org.in
5 डॉ. प्रमोद के. लाखे प्री-इंडियन अॅडमिनिस्ट्रियल सर्व्हिसेस कोचिंग सेंटर, ओल्ड मॉरिस कॉलेज कॅम्पस, सिव्हिल लाईन्स, सीताबुलडी, नागपूर ०७१२-२५६५६२६ ०७१२-२५६५६२६ directoriasngp[at]rediffmail[dot]com www.iasngp.org.in
6 डॉ.बलीराम लहाने प्री-आयएएस प्रशिक्षण केंद्र सरकार सुभद्रा गेस्ट हाऊसजवळ कला आणि विज्ञान महाविद्यालय, कॅम्पस, किले आर्क औरंगाबाद -431001 ०२४०-२३३२२१० ०२४०-२३३२२१० preiasaurangabad[at]gmail[dot]com www.preiasaurangabad.in