रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

शिष्यवृत्ती

शिष्यवृत्ती

pdf
PDF iconटीप: - राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल एसओपी 2019-20 (इंग्रजी)
PDF iconसुचना: शिष्यवृत्ती योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ स्तरावर नोडल अधिकारी नेमण्याबाबत. (इंग्रजी, मराठी)
PDF iconनोट: श्रेयस योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नोडल ऑफिसरच्या नियुक्तीबाबत. (मराठी)
PDF iconटीप: दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी योजनेची माहिती. (मराठी)
माजी सैनिक शिष्यवृत्ती:
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (केंद्र शासन)
अहिंदी शिष्यवृत्ती योजना :
खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य योजना
गणित भौतिकशास्त्र शिष्यवृत्ती योजना :
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती. :
डॉ.आंबेडकर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना. :
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती :
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती
राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती
राज्य शासन अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती
शासकीय विदयानिकेतन शिष्यवृत्ती योजना
एकलव्य आर्थिक सहाय्य योजना :
केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजना (सीएसएस शिष्यवृत्ती):
महा-डी.बी.टी शिष्यवृत्ती
PDF iconसूचना:- सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षामध्ये उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी जाहीर आवाहन. (मराठी आणि इंग्रजी) (1.34 MB)