DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

आमच्याशी संपर्क साधा

विभागाचे नाव अधिकारी नाव Designation संपर्क क्रमांक मेल आयडी
उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
प्रभारी संचालक
020-26122119
director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
सहसंचालक
डॉ. प्रकाश बच्छाव
सहसंचालक
020-26053404
director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
डॉ. हरिभाऊ शिंदे
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
020-26051512
director[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा -1 शाखा
श्री. सुयश दुसाने
प्रशासकीय अधिकारी
020-2616940
prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा -2 शाखा
श्री. सुयश दुसाने
प्रशासकीय अधिकारी
020-26126940
prash[dot]dhepune[at]nic[dot]in
प्रशा -3 शाखा
श्री.सुयश दुसाने
प्रशासकीय अधिकारी
020-26126940
mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी-1 शाखा
श्री.सुयश दुसाने
प्रशासकीय अधिकारी
020-26126940
mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी -2 शाखा
Shri. Yogesh Aher
Administrative Officer
020-26051729
mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
मवी -3 शाखा
Shri. Yogesh Aher
Administrative Officer
020-2616940
mavi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
B. Ed. / Law Branch
Shri. Yogesh Aher
Administrative Officer
020-2616940
bed[dot]dhepune[at]nic[dot]in, law[dot]dhepune[at]nic[dot]in
विशी शाखा
श्री. सुयश दुसाने
प्रशासकीय अधिकारी
020-2616940
vishi[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -1 शाखा
श्री. शिवाजी ठोंबरे
सहाय्यक संचालक, लेखा.
020-26124639
account[dot]dhepune[at]nic[dot]in
लेखा -2 शाखा
श्री. शिवाजी ठोंबरे
सहाय्यक संचालक, लेखा.
020-26124639
budget[dot]dhepune[at]nic[dot]in
शिष्यवृत्ती शाखा
श्रीमती. प्रतिभा दीक्षित
कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी.
020-29707093
schol[dot]dhepune[at]nic[dot]in, scholarshiphd2[at]gmail[dot]com
सांख्यिकी शाखा (डीएचई-एमआयएस आणि ऐशी)
Shri. Swapnil Korade
Statastical Officer
020-29707093
stat[dot]dhepune[at]nic[dot]in