DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

शासकीय विदयानिकेतन शिष्यवृत्ती योजना

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1विदयानिकेतन शिष्यवृत्ती योजना अर्जाचा नमुना. (मराठी)(115.41 KB)29/06/2023
2महाविद्यालय/विद्यापीठ यांचेसाठी परिपत्रक (मराठी आणि इंग्रजी)(764.54 KB)11/07/2016
3विदयानिकेतन शिष्यवृत्ती योजना माहिती. (मराठी)(78.05 KB)14/05/1971