DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

गणित भौतिकशास्त्र शिष्यवृत्ती योजना

गणित भौतिकशास्त्र शिष्यवृत्ती योजना :

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1गणित भौतिकशास्त्र मंजुरी यादी. (मराठी)(156 KB)29/06/2023
2गणित / भौतिकशास्त्राची गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. पात्र विद्यार्थी यादी नूतनीकरण -2018-19. (इंग्रजी)(34.4 KB)29/06/2023
3गणित भौतिकशास्त्र शिष्यवृत्ती अर्जाचा नमुना. (मराठी)(106.1 KB)29/06/2023
4महाविद्यालय/विद्यापीठ यांचेसाठी परिपत्रक (मराठी आणि इंग्रजी)(1.25 MB)11/07/2016
5गणित भौतिकशास्त्र शिष्यवृत्ती योजना माहिती. (मराठी)(79.53 KB)21/06/1971