DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

शिष्यवृत्ती माहिती आणि तपशील :

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती अर्जाचा नमुना. (मराठी)(41.43 KB)29/06/2023
2खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना माहिती. (मराठी)(78.02 KB)16/11/1964