DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती

शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्ती माहिती आणि तपशील :

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1डॉ.आंबेडकर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासन परिपत्रक दि.०५.१२.१८. (मराठी)(631.43 KB)05/12/2018
2शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शासन निर्णय ०५.०२.२००४.. (मराठी)(82.89 KB)05/02/2004
3शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शासन निर्णय १३.०८.१९८५. (मराठी)(211.68 KB)13/08/1985
4शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजना माहिती. (मराठी)(40.91 KB)13/08/1985