DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

विदेशी शिष्यवृत्ती

गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी देशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती :

शिष्यवृत्तीची माहिती आणि तपशी लः

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1माहिती पुस्तिका . (मराठी)(987.62 KB)29/06/2023
2जाहिरात. (मराठी)(534.44 KB)21/06/2019
3गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती शासन परिपत्रक १२.११.२०१८.. (मराठी)(2.51 MB)12/11/2018
4गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती शासन निर्णय 0४.१०.२०१८.. (मराठी)(3.41 MB)04/10/2018
5विदेशी शिष्यवृत्ती माहिती (मराठी) (3.1 MB)04/10/2018
6गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती शासन निर्णय ३०.१०.२०१८. (मराठी)(3.09 MB)30/10/2015