DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती

शिष्यवृत्तीची माहिती आणि तपशील :

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची माहिती (मराठी)(951 KB)11/07/2019
2राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा रु. 6.00 लाख वरून 8 लाख करणे बाबत ...शासन निर्णय 31.03.2018 (मराठी)(3.14 MB)31/03/2018
3राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती शासन परिपत्रक संस्थेसाठी ...14.2.2018 (मराठी)(205.28 KB)14/02/2018
4राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती करावयाचा अर्ज (मराठी)(62.72 KB)14/02/2018
5राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती ऑफ-लाईन शिष्यवृत्ती.. शासन निर्णय 14.02.2018 (मराठी)(213.51 KB)14/02/2018
6राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती शासन शुद्धीपत्र 13.11.17 (मराठी)(153.13 KB)13/11/2017
7राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती.. शासन निर्णय 7.10.17 (मराठी)(3.77 MB)07/10/2017

आधार कार्ड विभाग :

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी बँक खाते सोबत आधार क्रमांक पाठवून देणे अनिवार्य आहे. २०१६-१७. (इंग्रजी)(1.12 MB)29/06/2023
2आधार क्रमांक नोंदणी सरकार आणि निम्न सरकारी /अनुधानीत/विनानुदानित महाविद्यालये उच्च व तंत्र शिक्षण अंतर्गत. (मराठी आणि इंग्रजी)(172.12 KB)02/04/2015
3आधार नोंदणी केंद्र महाराष्ट्र - प्रवेश इच्छुक -उमेदवार आधार कार्ड उपलब्ध करावे. (इंग्रजी)(380.29 KB)20/03/2014