DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती शासन निर्णय ०५.०२.२००४...(मराठी)(82.89 KB)05/02/2004
2राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती योजना माहिती (मराठी)(34.1 KB)19/09/1965
3राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती शासन निर्णय २९.०९.१९६५. (इंग्रजी)(1.16 MB)27/07/1965