DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य योजना

गुणवान. शिष्यवृत्तीची माहिती आणि तपशील :

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य शिष्यवृत्ती योजना माहिती. (मराठी)(1.05 MB)29/06/2023
2गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य शिष्यवृत्ती नुतनीकरण अर्जाचा नमुना (मराठी आणि इंग्रजी)(40.28 KB)29/06/2023
3गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीस मदत (कनिष्ठ पातळी) माहिती ... (मराठी)(717 KB)17/05/1984