DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

परिचय

उच्च शिक्षण संचालनालय राज्य सरकारच्या उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणाच्या प्रशासनात कार्यरत असलेले राज्य कार्यालय आहे. महाराष्ट्र 31/10/1984 पूर्वी राज्यातील सर्व स्तरांवर शिक्षण व्यवस्थापनाचे संचालक (डीओई) असे विभाग प्रमुख होते.
प्राथमिक / माध्यमिक आणि कॉलेजिएट स्तरावर शैक्षणिक संस्थांचे प्रचंड वाढ झाले. 1 9 84 मध्ये राज्य सरकारच्या शैक्षणिक निदेशालय कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आणि अधिक प्रभावीपणे कार्य करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आदेश जारी केले आहेत आणि 1 99 84 मध्ये उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक मंडळ विभागात विभाग डीओई 1083 / 1560 99/3801 / एडीएम -5 दिनांक 31/10/1984.