DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

अहिंदी शिष्यवृत्ती योजना

शिष्यवृत्ती माहिती आणि तपशील :

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1अहिंदी शिष्यवृत्ती योजना नवीन मंजुरी अर्जाचा नमुना. (हिंदी आणि इंग्रजी)(144.52 KB)29/06/2023
2अहिंदी नवीन शिष्यवृत्ती योजनेस मंजूर केलेला अर्ज (हिंदी आणि इंग्रजी)(292.73 KB)29/06/2023
3अहिंदी शिष्यवृत्ती योजना माहिती. (मराठी आणि इंग्रजी)(36.85 KB)29/06/2023
4अहिंदी शिष्यवृत्ती योजना परिपत्रक. (मराठी आणि इंग्रजी)(254.67 KB)27/06/2016